Usługi geodezyjne, kartograficzne - cennik

Geodezyjna obsługa inwestycji
 
Geodezyjne opracowanie projektu przewodu głównego
 
Geodezyjne opracowanie projektu przyłącza
 
Geodezyjne opracowanie projektu - lokalizacja stacji transform./skrzynki
 
Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza
 
Inwentaryzacja powykonawcza studni
 
Inwentaryzacja słupów, ścian (cena za oś)
 
Obliczenia mas ziemnych
 
Obliczenie wysokości elipsoidalnej
 
Podział działki na 2 działki
 
Podział nieruchomości działki do 0,5 ha
 
Podział nieruchomości- wydzielanie pierwszej działki
 
Podział nieruchomości - wydzielenie każdej następnej działki
 
Pomiar osiadań i odkształceń - sesja pomiarowa (cena za sesje)
 
Pomiar osiadań i odkształceń - założenie osnowy
 
Pomiar tras o szer 25m
 
Powykonawcza inwentaryzacja obiektu
 
Prace związane z rozgraniczeniem nieruchomości
 
Przygotowanie dokumentacji zmian użytkowania gruntów dla jednej działki
 
Przygotowanie mapy dla celów projektowych
 
Przygotowanie mapy do celów prawnych
 
Przygotowanie mapy numerycznej dla celów projektowych
 
Przygotowanie mapy projektowej do 0,5 ha
 
Przygotowanie mapy zasadniczej w wersji numerycznej - teren niezurbanizowany
 
Przygotowanie mapy zasadniczej w wersji numerycznej - teren zurbanizowany
 
Rozgraniczenie - do 4 punktów
 
Tyczenie budynku jednorodzinnego
 
Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 
Ustalenie szalunków (cena za oś)
 
Wskazanie granic nieruchomości - 4 punkty
 
Wstępny projekt podziału działki
 
Wykonanie inwentaryzacji budynku jednorodzinnego
 
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu kubaturowego
 
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu liniowego
 
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia podziemnego
 
Wykonanie inwentaryzacji przyłączy do 50m
 
Wypis z ewidencji gruntów (cena za działke)
 
Wytyczenie granic, dróg, małej architektury
 
Wytyczenie i inwentaryzacja przewodu głównego
 
Wytyczenie i inwentaryzacja przyłącza
 
Wytyczenie i inwentaryzacja - lokalizacja stacji transform./skrzynki
 
Wytyczenie obiektu liniowego
 
Wytyczenie obrysu fundamentu
 
Wytyczenie osi konstrukcyjnych (cena za oś)
 
Wytyczenie przyłącza
 
Wytyczenie studni
 
Wytyczenie urządzeń podziemnych
 
Wznowienie granic
 
Założenie operatu ewidencji gruntów od działki ewidencyjnej
 
Założenie reperu roboczego
 
Ceny poszczególnych usług mają charakter poglądowy, ostateczny koszt usługi należy ustalić indywidualnie z wykonawcą lub producentem – klikając „Dodaj zapytanie”. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Prawa Handlowego. Ceny na podstawie miast: Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Legnica, Ruda Śląska, Tarnów, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Gniezno, Jelenia Góra, Lubin, Łomża, Nowy Sącz
X Zamknij