Ile kosztuje reprezentowanie w sądzie - cennik

Obrona przed sądem karnym
 
Obrona przed Sądem Najwyższym
 
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym
 
Obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym
 
Prowadzenie sprawy o alimenty
 
Prowadzenie sprawy o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 
Prowadzenie sprawy o naruszenie posiadania
 
Prowadzenie sprawy o ochronę praw autorskich
 
Prowadzenie sprawy o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary
 
Prowadzenie sprawy o odrzucenie spadku
 
Prowadzenie sprawy o opróżnienie lokalu mieszkalnego
 
Prowadzenie sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz o odebranie dziecka
 
Prowadzenie sprawy o przeprowadzenie spisu inwentarza
 
Prowadzenie sprawy o przysposobienie
 
Prowadzenie sprawy o rozgraniczenie
 
Prowadzenie sprawy o rozwiązanie spółki kapitałowej
 
Prowadzenie sprawy o rozwód lub unieważnienie małżeństwa
 
Prowadzenie sprawy o ubezwłasnowolnienie
 
Prowadzenie sprawy o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy
 
Prowadzenie sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Antymonopolowym
 
Prowadzenie sprawy o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
 
Prowadzenie sprawy o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru dokumentów
 
Prowadzenie sprawy o wykreślenie hipoteki
 
Prowadzenie sprawy o wyłączenie wspólnika
 
Prowadzenie sprawy o zabezpieczenie spadku
 
Prowadzenie sprawy o zarząd spadkiem nieobjętym
 
Prowadzenie sprawy o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 
Prowadzenie sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 
Prowadzenie sprawy z zakresu ochrony konkurencji przed Sądem Antymonopolowym
 
Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej
 

Ile kosztuje porada prawna

Ceny poszczególnych usług mają charakter poglądowy, ostateczny koszt usługi należy ustalić indywidualnie z wykonawcą lub producentem – klikając „Dodaj zapytanie”. Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Prawa Handlowego. Ceny na podstawie miast: Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Łódź, Opole, Płock, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów, Toruń, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra, Lubin, Mielec, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Przemyśl
X Zamknij